Изнасяне на стари вещи от жилище в Габрово

Изхвърляне и изнасяне на стари вещи от жилище в Габрово Когато един дом ще сменя собственика си, трябва в него първо да се пуснат хамали за изнасяне на стари вещи от жилище в Габрово.