Tag Archives: Изхвърляне на мебели от спалня в Добрич

Изхвърляне на мебели от спалня в Добрич

Изхвърляне на спалня и мебели от жилище в Добрич

Изхвърляне на битови отпадъци от спалня в жилище в Добрич

Не пазете в жилището си стари и неизползваеми мебели. Щом сега не ги използвате, никога ням…